Rus Articles Journal

Yak of a v_dremontuvata of PVC of a v_kn of a svo§ma hands?

of Nezvazhayuchi on that the fact, shcho to a plastikova v_kno yavlya º itself nadzvichayno to a m_tsn ³ to a dovgov_chn konstrukts_yu, hour, on r_zny to a sort of the reasons, the yogi deyak_ element to monut vikhodit z to a harmony. Duzhe the Yak the rule, kozhen z us, pobachivsh of it to a sort breakage, right there a nabira º by phone the serv_sny center, shcho zayma?tsya installation ³ repair plastikovy v_kon is frequent lamayutsya Abo simply v_dvalyuyutsya v_konn_ handles, hour z`yavlya?tsya neobkh_dn_st installations of an obmezhuvach, _nod_ v_kno to a potreb º zam_n of a skl in raz_ yoga poshkodzhennya ³ etc.

, at tsyy, nav_t not zamislyuyuchis over Tim, shcho be practical - yaky repair of pvc v_kon really svo§ma vikonat hands.

The Abo handle v_kno shch_lno not zakriva?tsya jammed

Zaklinyuvannya of the handle º not-place breakage, it is possible for a yak usunut ³ without dopomoga of a maystr. Otzhe, persh for everything, potr_bno z`yasuvat furn_tura brand. Qie Zrobiti it is granichno simple, so a yak there in a cauldron bezposerednyo on most metaloprof_l. “AUBI“ is written to Yakshcho there, neobkh_dno simply know a plat_vka, shcho to stirchit b_lya handles, ³ shch_lno pritisnut ¿¿ to an ushch_lnyuvach, p_slya chy provernut the handle. Yakshcho tse not dopomoglo, will happen pratsyuvat z_ by a stulka. The won is guilty obov`yazkovo znakhoditisya strictly at vertical polozhenn_. A stulka awaking Toma Yakshcho roztashovuvatisya p_d yakimos nav_t with a neznachny kut, blokuvannya ³ to a ran_sha pratsyuvata quarrystone, ³ to you not vdastsya povernut the handle ³ zakrit v_kno.

Yakshcho of a furn_tur of brand, napriklad, “Winkhaus“, “Roto“, “GU“ that _nshy virobnik_v, b_lya handles neobkh_dno know a metalevi a yazichok, shcho to stirchit in a napryamka v_konno ¿ Rami. Yy, a yak ³ a plat_vka sl_d pritisnut to an ushch_lnyuvach, p_slya chy pov_lno ³ accurately povernut the handle, having put ¿¿ in the pravilena polozhennya.

Repair blokuvannya furn_tur

to monut vinikat to a problem, pov`yazan_ z porushennyam normal funkts_onuvannya blokuvannya handles Hour. Qie v_dbuva?tsya zdeb_lshy through the banalena to a znos konstrukts ³ ¿. At a tsyy vipadk the handle to a mozha povertatisya viklyuchno on prov_tryuvannya Abo to a vgor. Shchob v_dremontuvat tsyu nespravn_st, potr_bno znyata quarrystone blok_rator. For tsyy there will happen vidalit of nozhitsa ³, znyavsh a stulka. To Robitsya tse in taky spos_b. For an ear behind a dopomoga zvichayno ¿ vikrutka v_d slips zv_lnya?tsya a loop ³ vityagu?tsya a pin. Dal_ demontu?tsya stulka, v_dkruchuyutsya samor_z, yak_ trimayut to a furn_tur, p_slya chy spok_yno ³ bezpereshkodno zn_mayutsya nozhits_. On zavershalny etap_ to repair povn_styu zabira?tsya blokuvannya a yak of taka, all back zakruchu?tsya on svo ¿ m_stsya, ³ a furn_tura of an initiative º funkts_onuvat is more more beautiful new ¿.

Produva º - p_d loops

the Main reason produvannya º is wrong ³ installation v_konno ¿ Rami is illiterate. Takozh vinuvatets of taka ¿ breakages to a stata mozha pad_nnya rikhtovany plates, vstanovleny poseredin_ stulka. Otzhe`s
, you take a shiroka a chisel of Abo the zal_zny pallet, priznacheny for znyattya farb. V_dmovtesya v_d zastosuvannya a knife of Abo shl_tsyov_y vikrutka, osk_lk z §kh I dopomogoit predstavlya?tsya mozhlivy zashkodit zovn_shn_y viglyad v_konny prof_lyu. Pritisku?te a _nstrument to m_stsya, stiku?tsya prof_l stulka z_ shtapiky, p_slya chy behind a dopomoga of lungs udar_v to a sprobu?ta v_d’ ?dnat ostann_y. Now neobkh_dno to spend oglyad rikhtuvalny plates, yak_ roztashovuyutsya m_zh by a frame of a v_kn ³ the yogi a stulka. Dal_ potr_bno montuvat m_tsn_ plastikov_ to a plate poseredin_ Rami such rank, shchob distants_ya m_zh sklopakety ³ v_konno ¿ stulka bull blizko 5 mm. To Golovna shchob c width ³ º ¿ to a plate the bull I r_vnoit Abo to a b_lsha of a tovshchina of a sklopaket. Montu?te all on m_stsyakh - ³ v_kno v_dremontovano!
of ru/remot - pvh - vikon. html